جزییات بسته:
عنوان بسته
10000خرید فالوور ایرانی واقعی 100 درصد
مبلغ بسته

590,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت