جزییات بسته:
عنوان بسته
10000خرید فالوور آنی و خرید فالوور فوری
مبلغ بسته

310,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت