جزییات بسته:
عنوان بسته
1000خرید فالوور با جبران 50 روزه
مبلغ بسته

89,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت