جزییات بسته:
عنوان بسته
2000فالوور ایرانی ویژه
مبلغ بسته

98,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت