جزییات بسته:
عنوان بسته
1500خرید فالوور ایرانی واقعی فعال
مبلغ بسته

133,500 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت