جزییات بسته:
عنوان بسته
5000خرید فالوور 90 درصد واقعی
مبلغ بسته

235,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت